حس می کنم ......

وقـتـے حـس میڪنم …

جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے . .

تــو نفـس میڪشـے و مـטּ …

از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم آرام مــی شوم !

تـو بــاش !!!

هـوایـتـــ ! بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــ


به قلم: رهـگـــذر ™           
اعتراف.....

میخواهم درگوشت چیزی بگویم خدا...


این یک اعتراف است ...


من بی او دوام نمی آورم تا صبح ...به قلم: رهـگـــذر ™           
اگرتو نباشی .....

اگر تو نباشی بی تعارف و مبالغه میگویم همه چیز طعم زهر را خواهد داشت حتی عسلی که از همه به گل سرخ شبیه تر است.


اگر تو نباشی از اینجا میروم و آسمان را هر چند شیرین و شفاف با خود نمیبرم.


آنقدر دور میشوم که نسیمی از کنارم عبور نکندو چشمم به چشم ستاره ای نیفتد.


اگر تو نباشی نه شعر میگویم و نه با ماهی ها حرف میزنم فقط صبح تاشب خاطرات صدفهای شکسته را مرور میکنم.


تمام این باغ ها - شقایق ها- سنجابهای بازیگوش - رود های پرجنب و جوش - اقیانوس های آرام و دیوارهای بی بام با توست که زیباست .


اگر تو نباشی هزار بار گریه هم مرا سبک نمیکند و ابرهای مهرمان هم نمیتوانند غباری را که به دلم خواهد نشست بشویند.


اگر تو نباشی چه خواب باشم چه بیدار حتم دارم روزگار تکه کاغذی است افتاده در گوشه ی خیابانی دراز خیابانی که پای هیچ عاشقی به آن باز نشده است.


اگر تو نباشی چه در کنار پنجره بایستم چه در شبستانی نمور و بی نور بنشینم اشتیاقی برای دیدن آفتاب ندارم


به قلم: رهـگـــذر ™           
3ارزوی من برای تو.....

سه آرزوی قشنگ عاشقانه :

بی من نباشی

بی تو نباشم

بی هم نباشیم


به قلم: رهـگـــذر ™           
دنیایی....

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار

کاش میدانستند که یک نفر نیستی !

تو یک “دنیایی”


به قلم: رهـگـــذر ™           
درد بزرگیه....

درد بزرگیه

برای کسی که متوجه نبودنت نیست

پرپر بشی

ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی

بهش می گی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت

تموم چیزی که می شنوی

یک مرسی خشک و خالیه


به قلم: رهـگـــذر ™           
درد.....

درد داره

یکی می شه همه ی زندگیت

ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره !


به قلم: رهـگـــذر ™           
نگران توام.....
لرزش صدایم،مال سرمای هواست

این پرده ی اشک روی چشم هام هم ،همین طور

چیزیم نیست به خدا

من فقط، دلواپس توام..

لباس گرم در چمدانت گذاشتی؟

به قلم: رهـگـــذر ™           
از دیروز...

از دیروز که لبخند زدی هزار سال میگذرد


 تو رفته ای ...


و لبخندت به جا مانده که امروز به من میخندد... 


به قلم: رهـگـــذر ™           
دلبرکم تنها تو هستی ........

 برایم کــَـف زدند

در آغوشـَـم گرفتند


تایید و تشویقــَـم کردند .. که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم


دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است


اما بیــن ِ خــودمـان باشــد ، هنــوز تنهــ.ــا دلـبـَـرکــَـم تــ…ُــو هسـتــی


به قلم: رهـگـــذر ™           
ظلم است دیگر.....

ظلــــ ـ ــــم است


آنقـــــدر که با خاطراتت زنــــــدگی کردم


کِـــــــــنار خـــــودت ننشستم...


به قلم: رهـگـــذر ™           
ادمیست دیگر....

آدم گاهی چه دلگرم می شود


به یک ” هستـــــــــــــــــــــم ” ؛


به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ” ،


به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ” !


به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش” …

 


به قلم: رهـگـــذر ™           
مدتیست

مدتیست دلم شکسته


کاش میشد آخر اسمت نقطه گذاشت


تا دیگر شروع نشوی


کاش میشد فریاد بزنم پایان


دلم خیلی گرفته است


آدم ها از دور دوست داشتی ترندبه قلم: رهـگـــذر ™           
بی تفاوتی ....
ادعای بی تفاوتی سخت است!

آن هم

نسبت به کسی که

زیباترین حس دنیا را،

با او تجربه کردی….!

به قلم: رهـگـــذر ™           
بگودوست دارم...

از تکرار دوستت دارم خسته شدم

کمی هم تو بگو

تا من ناز کنم

نترس……

باورم نمیشود…


به قلم: رهـگـــذر ™           
بعضی وقتا....

بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی...


دلت بگیره ولی دلگیر نشی...


شاکی ولی شکایت نکنی...


گریه کنی ولی نذاری اشکات پیدا بشن...


خیلی چیزا رو ببینی ولی ندیدش بگیری...


خیلیا دلتو بشکنن و تو فقط....سکوت کنی...


خیلی تلخه احساس کنی مثل شمعی..وفقط


وقتی برق نیست بیان سراغت...وبعد


با یه فوت خاموشت کنن...


به قلم: رهـگـــذر ™           
لیاقت میخواد...
اینقــ ـ ـ ـــدر مرا از رفتنت نتـــــــرسان!

ماندنـــ کنار منــــ لیاقــ ـ ـ ـــــت میخواســت نه بهانه...
 
میخواهیــ برویـــــ برو... بلـــ ـ ـ ـــــند میگویمـ به درک که رفتیـــ...

به قلم: رهـگـــذر ™           
لبخند بزن
هیــــــچ گاه دوســــت داشــــتن هــــایِ پــــر دلیـــــل را

دوســـــت نــداشتـــه ام

مثلــا ایــــن ها که می گـــویــــنـــد

عاشــــقِ چشــــمانـــش شدم . . .

یا دیگـــــری می گـــویــد

عاشـــــقِ شــانــــه هـــایــــش . . . 

یــا چــه می دانــم هرچـــه!

اصلــا معنـــی نــدارد

وقتـــی کســـی می گویـــد چـــرا دوستــــش داری؟

بایـــد نگـــاهـــش کنـــی

لبــخــــــنــد بــزنــی

و بگـــویـــی

چـــــون

دوســــتـــــش دارمـــ


به قلم: رهـگـــذر ™           
زبان حال من....
زبانِ حالِ مرا

تنها پنجره ای می فهمد

که رو به انتظارِ تو

باز می شود!

به قلم: رهـگـــذر ™           
نیمکتی برای تو.....
دلم کوچک است

کوچکتر از باغچه پشت پنجره...

اما آنقدر جا دارد تا برای کسی که دوستش دارم

نیمکتی بگذارم،برای همیشه

به قلم: رهـگـــذر ™